Hospital nær ved 17.970155, 102.634204

Åben kort
Lokal tid:
07:05:35

Chanthabouly Hospital

Vientiane
hospitalLæs mere

French Medical Centre

Bvd. Kouvieng Rue Simeuang, Vientiane
hospitalLæs mere

COPE Visitor Centre

Boulevard Khou Vieng, Vientiane
cafeLæs mere

Vatsana Family Dental Clinic

Asean Road, Vientiane
hospitalLæs mere

ສູນບໍລິຈາກເລືອດ

Vientiane
hospitalLæs mere

LMC Clinic Vientiane ຄລີນິກແອລແອມຊີ

Vientiane
hospitalLæs mere

Vientiane Physical clinic

Unnamed Road, Vientiane
hospitalLæs mere

Tongmeng (Laos) Pharmaceutical & Food Co., Ltd.

Vientiane
hospitalLæs mere

ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ (Setthathirath Hospital)

Vientiane
hospitalLæs mere

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่

310 หมู่ 1, ถนนมิ่งเมือง, ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย, 43130
hospitalLæs mere

ດຣ ວ່າງຈື່

Vientiane
hospitalLæs mere

Bệnh Viện 150 Giường

Vientiane
hospitalLæs mere

Newlife Hospital, Vientiane

Vientiane
hospitalLæs mere

Chinese traditional clinic

Vientiane
hospitalLæs mere

ຄລີນິກ ລວມແພດວຽງຈັນ , ຖະຫນົນດົງປາລານ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, Laos

Vientiane
hospitalLæs mere

ຮາ້ນຂາຍຢາພື້ນເມືອງຈີນ ເປົາຊູ້ທັງ

Vientiane
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning