Læge i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
17:33:14

ຄຣີນິກປົວແຂ້ວ ດຣຈິດປະສົງ

Vientiane
doctorLæs mere

Kolao Service Center, Phonsinuan

316 Rue Bourichane, Vientiane
doctorLæs mere

ຄລີນິກ ດຮ ຄຳໃບ ທຳມະວົງສາ

Vientiane
doctorLæs mere

ນ ແບະກົດຈຸດ_ໄລ່ເສັ້ນ

Vientiane
doctorLæs mere

Rassa Mongkul Clinic

Sakarin Road, Vientiane
doctorLæs mere

Clinic Dr. Kongkham Sounthavong

Vientiane
doctorLæs mere

Dr. Douane Dental Clinic

Ban chommanee
doctorLæs mere

IDC - International Dental Center

Vientiane
doctorLæs mere

ໂຮງໝໍໂຣກຜິວໜັງ Dermato Venerology Hospital

Vientiane
doctorLæs mere

PhetmanyDentalClinic

Asean Road, Vientiane
doctorLæs mere

Clinic Pane kesone

Soi Setti, Vientiane
doctorLæs mere

Buasavanh Dental clinic

Souphanouvong Avenue, Vientiane
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning