Tandlæge i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
06:30:41

ຄລີນິກ ປົວແຂ້ວ ດຣ ອັດຕະ ສຸວັນນະໄມຕີ

Vientiane
dentistLæs mere

Pps dental clinic

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, Vientiane
dentistLæs mere

POSH-Esthetics-Clinic-Laos-PDR

Kamphengmeuang Road, Vientiane
dentistLæs mere

Dental Clinic Dr khambai thammavongsa

Vientiane
dentistLæs mere

Dr. Souphansa Luangseyotha clinic

Asean Road, Vientiane
dentistLæs mere

Dr. Lamay clinic

Asean Road, Vientiane
dentistLæs mere

Dental Clinic

Dongpalan Road, Vientiane
dentistLæs mere

ຄລີນິກ ສະຫວ່າງ ປົວແຂ້ວ(Sawang Dental Clinic)

Chao Anou Road Vientiane, Vientiane Prefecture ບ້ານ ສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບູລີ,ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ
dentistLæs mere

ຄີລນິກປົວແຂ້ວ ດຣ. ບຸນຍົງ ສີດາພອນ

Vientiane
dentistLæs mere

Dr. Choummany Dental Clinic

Rue Phonpapao, Vientiane
dentistLæs mere

Khanthaly Dental Clinic ຄຣີນິກ ດຣ ຂັນທະລີ ຊ່ຽວຊານສະເພາະແຂ້ວ

Souphanouvong
dentistLæs mere

Dental Clinic Manivone Davongchan

Rue Phonpapao, Vientiane
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning