Skole i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
07:08:16

โรงเรียนสาทิด

Vientiane
schoolLæs mere

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

Vientiane
schoolLæs mere

HYPER Learning & Consultancy Sole Co., Ltd

Vientiane
schoolLæs mere

Nongbone Elementary School

23 Singha Road, Vientiane
schoolLæs mere

Individual Freelance Translator

Avenue Kaysone Phomvihane, Vientiane
schoolLæs mere

Sivixay Kindergarten School

Vientiane
schoolLæs mere

21st Century School

Vientiane
schoolLæs mere

Phoxay Kindergarten & Primary School

Vientiane
schoolLæs mere

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໜອງບອນ

Vientiane
schoolLæs mere

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientaine Skill Development Center)

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, Vientiane
schoolLæs mere

Viengsavanh High School

23 Singha Road, Vientiane
schoolLæs mere

Bandekdee Childrens day care centre

Sisangvong Road, Vientiane
schoolLæs mere

Eastern Star International Schools

23 Singha Road, 31 Nongbone Village Saysettha District, Vientiane
schoolLæs mere

Dindee Nursery and Kindergarten School

Vientiane
schoolLæs mere

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ YoYo

Hom 1 Ban Hongkae, Vientiane
schoolLæs mere

Haakkeo Kindergarden - Naxay

Ban Naxay, Saysetha district
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning