Ambassade i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
06:49:43

Embassy of Japan

Sisangvone, Vientiane
embassyLæs mere

Embassy of Vietnam

23 Singha Road, Vientiane
embassyLæs mere

Thailand Embassy

Avenue Kaysone Phomvihane, Vientiane
embassyLæs mere

Консульство Таиланда

Kewvihanee Road, ວຽງຈັນ
embassyLæs mere

Embassy of Indonesia

Kaysone Phomvihane Ave. P.O. Box 277 Vientiane, Lao P.D.R, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, Vientiane
embassyLæs mere

Kuwait Embassy in laos

316 Rue Bourichane, Vientiane
embassyLæs mere

British Embassy

Rue Yokkabat Ban Phonexay Saysettha District PDR, Vientiane
embassyLæs mere

Embassy - East Timor

Viengvang Tower, 15 Rue Bourichane, Vientiane
embassyLæs mere

Embassy of Thailand

316 Rue Bourichane, Vientiane
embassyLæs mere

ສະຖານທູດມາເລເຊຍ

Vientiane
embassyLæs mere

Thailand Consular Section

316 Rue Bourichane, Vientiane
embassyLæs mere

Ambassade du Luxembourg

Vientiane
embassyLæs mere

Embassy of the Philippines

Rue Dongpaina, Vientiane
embassyLæs mere

Embassy of India

125 Unit 7, Ban Saphanthong Kang (opp. Wat Saphanthong Neua), ວຽງຈັນ
embassyLæs mere

Embassy of France

Rue Setthathilath, Vientiane
embassyLæs mere

Embassy of Brunei

setthathirath road
embassyLæs mere

Embassy of Brunei Darussalam

281 Setthathirat Road Ban Haysok Vientiane, Vientiane
embassyLæs mere

Consulate of Switzerland

10/2 Manthaturath Road, 10 Rue Manthatourath, Vientiane
embassyLæs mere

Honorary Consulate of the Netherlands

079/01, Hom 2, ວຽງຈັນ
embassyLæs mere

Embassy of Malaysia

Unit No. 5, Don Chan Road Ban That Khao, ວຽງຈັນ
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning