Sted for tilbedelse i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
17:43:58

Cafe Mango

Ban Nongbone, ວຽງຈັນ
storeLæs mere

Revolution Monument

Revolution Monument, Nongbone Road, Vientiane
point_of_interestLæs mere

ເດີ່ນຈອດລົດສາທາລະນະ

Ban Nongbone
premiseLæs mere

MoneyGram

Suanmon Village Sisathtanark District, Vientiane Capital
financeLæs mere

Lao Buddhist Fellowship Organization

Vientiane
place_of_worshipLæs mere

ສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະນາສຳພັນລາວ

Vientiane
point_of_interestLæs mere

Dao Coffee

Ban Nongbone, Vientiane
cafeLæs mere

ສວນສາທາລະນະ ໄຊເສດຖາ (Xaysettha Park)

Vientiane
parkLæs mere

Suzani R

House no 41, Unit 3 Ban Saphanthong Neua, Vientiane
restaurantLæs mere

www.khaomai.com

Singha RD, Vientiane, Laos, Chanthaburi
point_of_interestLæs mere

SP

Nonsavanh, Vientiane, Laos, Vientiane
point_of_interestLæs mere

Minimart KhamKhong Riverside

quai farngum, Vientiane city
point_of_interestLæs mere

ສໍານັກງານແນວລາວສ້າງຊາດ

Vientiane
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning