Tankstation i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
06:03:38

ປ້ຳນ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟລາວ

Vientiane
gas_stationLæs mere

Petrol Vietnam Oil

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, Vientiane
gas_stationLæs mere

Petrol Vietnam Oil

340 Nongbone Road, Vientiane
gas_stationLæs mere

PLUS Gasoil Statione - HVK Phoentong

phonetong, Phonetong Rd, Vientiane
gas_stationLæs mere

Plus Gas Station

Kamphengmeuang Road, Vientiane
gas_stationLæs mere

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ (Petroleum Trading Lao Public Company)

Kamphengmeuang Road, Vientiane
gas_stationLæs mere

PetroTrade Building

Plus Gas Station, Kamphengmeuang Road, Vientiane, Vientiane Prefecture, Laos
gas_stationLæs mere

Moly Care

Kamphengmeuang Road, Vientiane
gas_stationLæs mere

Bounhom Auto Service

Saphanthong Neua Village, Vientiane
gas_stationLæs mere

CHXD Phontong

Unnamed Road, Vientiane
gas_stationLæs mere

Star Oil Somphong Service

Vientiane
gas_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning