Bilvask i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
05:56:41

Laikeo Service

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, Vientiane
car_washLæs mere

D Ant K Car Wash Service

Kamphengmeuang Road, Vientiane
car_washLæs mere

ເສືອນ້ອຍ ລ້າງອັດສີດ - ກາແຟ

ໂພນທັນ (ຕິດກັບຂົວຮ່ອງແກ), ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ
car_washLæs mere

Saphangmor Car Wash

316 Rue Bourichane, Vientiane
car_washLæs mere

ร้านแง-น้อย บริการ ล้างอัดสีด ครบวงจร

Vientiane
car_washLæs mere

ແງ - ນ້ອຍ ລ້າງອັດສີດຄົບວົງຈອນ NG Spa Car

Vientiane
car_washLæs mere

Dalinh Detailing Pro

Souphanouvong
car_washLæs mere

ECO Car Wash

Asean Road, Vientiane
car_washLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning