Logi i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
05:45:21

Annivong 2 Guest House

Vientiane
lodgingLæs mere

ວັດໜອງບອນ

Vientiane
lodgingLæs mere

ສະຖາບັນພັດທະນາກຳມະບານລາວ-ສູນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

ສະຖາບັນພັດທະນາກຳມະບານລາວ
lodgingLæs mere

Viengsavanh Guest House Vientiane

Vientiane
lodgingLæs mere

Viengsavanh Guest House

NongBone Village, Nongbone St. Lane 7, Latitude: 17.974056, Saysettha
lodgingLæs mere

Villa That Luang Guesthouse

109 23 Singha Road, Vientiane
lodgingLæs mere

Keovilayvanh Guesthouse

Vientiane
lodgingLæs mere

Thatluangview Hotel

Thatluang
lodgingLæs mere

ໂຮງກືງໜອງບອນ

Nongbone Road, Vientiane
lodgingLæs mere

ບ່ອນຈອດລົດ Capital Tower

Capital Tower, 1 23 Singha Road, Vientiane
lodgingLæs mere

Le Thatluang D'oR by D Varee

Vientiane
lodgingLæs mere

ເຮືອນພັກ ພູຜາ Guest House

Vientiane
lodgingLæs mere

BOUAKHAM HOTEL

That Luang Kang Hom 8, Vientiane
lodgingLæs mere

S.S.V. Ketthala Hotel

Thailaung Tai Village Saysettha District, Vientiane
lodgingLæs mere

Sengsouvanh Hotel

Sisangvong Road, Vientiane
lodgingLæs mere

Sengsouvanh Hotel

Ban Naxay Mueng Xaysettha Sisangvone Road Vientiane Laos, Vientiane
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning