Kommunen i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
06:55:10

thatluang tai village office

ຫ້ອງການບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້,, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Police Station

Police Station, Naxay, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Naxay Police Station

316 Rue Bourichane, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Ministry of Foreign Affairs

Vientiane
local_government_officeLæs mere

Soft Media Plus (Lao) SOLE Co.,LTD.

316 Rue Bourichane, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Department of Agriculture

Vientiane
local_government_officeLæs mere

Department Of Inspection

Vientiane
local_government_officeLæs mere

JETRO Vientiane Office

Viengvang Tower, 15 Rue Bourichane, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Saphangmor Village Office

Sapangmore, Vientiane
local_government_officeLæs mere

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນVientiane Cabinet

340 Nongbone Road, Vientiane
local_government_officeLæs mere

DLX Financial Institution

ຫັດສະດີ, ສາຍລົມ, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Phontongchommany Village Office

Vientiane
premiseLæs mere

K-LINK LAO

Unnamed Road, Vientiane
local_government_officeLæs mere

ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

Vientiane
local_government_officeLæs mere

New SNV Office in Lao PDR

Vientiane
local_government_officeLæs mere

ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ

Vientiane
local_government_officeLæs mere

S-TECH Development Co.,Ltd

Vientiane
local_government_officeLæs mere

National Academy of Political and Public Administration

Rue Setthathilath, Vientiane
local_government_officeLæs mere

Phiawat Village Administration Office

Rue Simeuang, Vientiane
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning