Texas Chicken Thatluang i Vientiane

Åben kort
Lokal tid:
05:44:55
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Vientiane, Laos
Kontakter telefon: +856 21 417 326
Hjemmeside: www.facebook.com
Latitude: 17.975762, Longitude: 102.632668
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Vasanth Kumar

  Vasanth Kumar

  ::

  In a very nice location and tasty chicken.

 • Ind Voyager

  Ind Voyager

  ::

  If you love chicken then u will surely like this place... and also they have recently added two more items to their menu card by taking care of local taste... Also to keep engage your small kids they have small painting area to keep your small one busy along with two big teddies at the entrance.

 • Worawit Temsuwanpanich

  Worawit Temsuwanpanich

  ::

  Just a grab and go for a burger and 3 fried chicken. Quality of food is higher than average of fast food in general.

 • Rakesh O

  Rakesh O

  ::

  Better than the other similar restaurants offering burgers and wraps. Good for a quick bite!

 • Jonathan Deller

  Jonathan Deller

  ::

  Had a really great time here with my son, who loves the chicken. We went sightseeing at the temple opposite and were really surprised to see a Texas Chicken in this location. The quality is top notch and you get free wi-fi.

Nærmeste Restaurant:

ຮ້ານ ຂາຍນຳ້ເຕົາຮູ້ ນ ນ້ອຍ ດວງປັນຍາາາ

23 Singha Road, Vientiane
restaurantLæs mere

ຈຸດ3ຈຸດjood3jood

ບ້ານໂພນສີນວນ เวียงจันทน์
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning