Restaurant nær ved 17.975706, 102.633104

Åben kort
Lokal tid:
06:03:02

Mercure Vientiane

Unit 10 Samsenthai Road, Vientiane
lodgingLæs mere

Angkham Hotel

453/36 Kaysone Phomvihane Avenue Ban Chommany, Saysettha District, Vientiane
cafeLæs mere

Daokham Hotel & Restaurant

Ban Nakham, Sikhottabong, Vientiane Capital, PDR.Laos. Sikhottabong
night_clubLæs mere

Kualao Restaurant

Rue Samsenthai, Vientiane
restaurantLæs mere

ATMO - L'Atmosphère

Hengboun Road, Vientiane
cafeLæs mere

Liaoning Dumpling Chinese Restaurant @ Mekong River

Vientiane
restaurantLæs mere

Fujiwara Restaurant

Rue Setthathilath, Vientiane
restaurantLæs mere

Khop chai deu restuarent

Rue Setthathilath, Vientiane
restaurantLæs mere

Settha Palace Hotel

6 Pang Kham Street, Vientiane
lodgingLæs mere

Chokdee Café Belgian Beer Bar

Quai Fa Ngum, Vientiane
liquor_storeLæs mere

Joma Bakery Café Nam Phou

Rue Setthathilath, Vientiane
bakeryLæs mere

Nudle Takeaway

16/231 Rue Setthathilath, Vientiane
restaurantLæs mere

L'Adresse de Tinay Restaurant

Benecam aparments. Bruce, Vientiane
restaurantLæs mere

ຮ້ານອາຫານ ໄທແຊບ

Khun Bu Lom Road, Vientiane
restaurantLæs mere

Soukvimarn Cuisine Lao

133 Chanthakhoummarn Rd, Chanthabouly district, Vientiane
restaurantLæs mere

Scandinavian Bakery

Rue Pangkham, Vientiane
restaurantLæs mere

Sep Ee Li

Khun Bu Lom Road, Vientiane
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning