Punkt af interesse nær ved 17.974225, 102.626351

Åben kort
Lokal tid:
05:44:48

Inter City Hotel

24-25 Fa Ngum Road, Vientiane
lodgingLæs mere

Lao Silk Hotel

Rue Francois Ngin, ວຽງຈັນ
lodgingLæs mere

Av Hotel

Samsenthai Road, Chanthabouly District, Vientiane
lodgingLæs mere

Lao Orchid Hotel

Chao Anou Rd, Vientiane
lodgingLæs mere

Don Chan Palace Hotel & Convention

Unit 6 Piawat Village, Sisattanak District, Vientiane, Laos, Vientiane
barLæs mere

Mali Namphu Boutique Hotel

114 Rue Pangkham, Vientiane
lodgingLæs mere

City Inn Vientiane

Rue Pangkham, Vientiane
lodgingLæs mere

Green Park Boutique Hotel

248 Khouvieng Road, PO Box 9698 - Vientiane, Vientiane
spaLæs mere

Avalon Hotel Vientiane

Phnom Penh Road, Rue Phanompenh, Vientiane
lodgingLæs mere

Rashmi's The Plaza Vientiane

KM 3, Thaduea Road, Ban Buengkhayong-Tai, Sisattanak District, Vientiane
lodgingLæs mere

Hemera Hotel

27 Ban Hatsadi Tay, Chantabury, Opposite Talat Sao (Morning Market ), Vientiane
lodgingLæs mere

Family Boutique Hotel

Pangkham Rd, Vientiane
lodgingLæs mere

New iHouse Hotel

72/6 PangKham Vientiane Near Water Fountain and Mekong River City Centre, Vientiane
lodgingLæs mere

Mandala Boutique Hotel

33 Unit 10, Ban Phiawat, Sisattanak District, Vientiane
lodgingLæs mere

Douang Pra Seuth Hotel

Rue Bourichane, Vientiane
lodgingLæs mere

Best Western

2-12 Francois Nginn Street, Vientiane
lodgingLæs mere

Dhavara Boutique Hotel

25 Manthalath Road , Ban Xieng Ngeun, Chanthabouly District, Vientiane
lodgingLæs mere

Vientiane Garden Hotel

Sihome Road , Vientiane , Lao, Vientiane
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning